Fizika2

                                                                  Šifra i naziv kolegija: GT102  FIZIKA - II semestar                                   

Ukupno sati: 4 (2+1+1)                                                                                                                                                                                    ECTS: 5

 

Potencijalni nositelji:

Cilj kolegija


doc. dr. sc. Katarina Itrić Ivanda

 

Kolegij daje studentima znanje o osnovnim zakonitostima  iz područja opće fizike; optike i elektromagnetizma. Nastavni sadržaj predstavlja osnovu za razumijevanje fizikalnih pojava u grafičkim procesima i stoga su detaljnije obrađeni sadržaji vezani uz usvajanje znanja iz grafičkih zakonitosti.

 

Tip kolegija:

temeljni II semestar

 

Provjera znanja:

Izrada zadataka vezanih sa sadržajem nastavnog programa. Kolokvij/laboratorijske vježbe

 

Vrsta vježbi:

Literatura:

Auditorne vježbe. Praktikum/laboratorijske/eksperimentalne

1.  P. Kulišić i V. Lopac: Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 2003. 

2.  V. Lopac i ostali: Riješeni zadaci iz elektromagnetskih pojava i strukture tvari, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

3.  V. Henč-Bartolić i P. Kulišić: Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

4.  V. Henč-Bartolić i ostali: Riješeni zadaci iz valova i optike, Školska knjiga, Zagreb, 2002. 

5.  V. Mikac-Dadić, V. Džimbeg-Malčić, K. Petric-Maretić i D. Modrić: Vježbe iz fizike 2, Laboratorijske skripte za studente Grafičkog fakulteta, Zagreb, 2002.

Preduvjeti za ispit:

Izrada laboratorijskih vježbi

 

 

Tjedan

Sadržaj predavanja

Sadržaj vježbi

1.

Uvod. Podjela optike; geometrijska, fotometrija, fizikalna. Spektar elektromagnetskih valova. Vidljivi dio spektra, svjetlost. Izvori svjetlosti. Brzina svjetlosti, valna duljina i frekvencija. Primjeri; prikazi spektara i izvora svjetlosti.

Lom svjetlosti na planparalelnoj ploči

 

2.

Geometrijska optika. Zakoni geometrijske optike. Zakon pravocrtnog širenja i nezavisnosti širenja snopova svjetlosti.  Ograničenja valjanosti zakona. Zakon refleksije. Svojstva refleksivne plohe. Zrcalna i difuzna refleksija. Nastajanje slike na potpuno glatkim zrcalnim plohama. Primjeri i zadaci.

3.

 Zakon loma; apsolutan i relativan indeks loma. Totalna refleksija. Fizikalno značenje indeksa loma. Lom svjetlosti na ravnim optičkim sustavima. Primjeri i zadaci.

Lom svjetlosti na optičkoj prizmi

4.

Planparalelna ploča; pomak zrake svjetlosti. Prizma; skretanje zrake svjetlosti, kut devijacije. Fermatov princip najkraćeg vremena. Disperzija svjetlosti. Primjeri i zadaci.

5.

Preslikavanje u geometrijskoj optici. Realan i imaginaran predmet. Nastajanje realne ili imaginarne slike; načini promatranja slike. Uvjeti jednoznačnog preslikavanja; Gaussova aproksimacija. Sferni dioptar.

Određivanje žarišne daljine konvergentne leće

6.

Jednadžba preslikavanja.Preslikavanje na tankim lećama, linearno povećanje. Žarište slike i žarište predmeta. Pogreške kod preslikavanja; realni optički sustavi. Ravni dioptar. Preslikavanje na ravnim sustavima.

7.

 Sustavi leća. Postepeno preslikavanje. Optički instrumenti. Fotoaparat; dobivanje slike. Mikroskop; dobivanje slike, shema. Povećanje mikroskopa. Moć razlučivanja, Rayleigh-ov princip. Primjeri i zadaci.

Određivanje žarišne daljine divergentne leće

8.

Valovi. Nastajanje vala općenito. Titranje; sila harmoničkog oscilatora. Jednadžba titranja; rješenje jednadžbe, frekvencija i perioda titranja. Jednadžba vala; vremenska i prostorna komponenta. Svojstva elektromagnetskog vala; vektor električnog i magnetskog polja. Primjeri i zadaci.

9.

Procesi nastajanja polarizirane svjetlosti.Vrste polarizacije. Optički aktivne tvari. Malusov zakon. Polarizatori, analizatori. Primjeri i zadaci.

Provjera Lambertovog i Malusovog zakona.

10.

Fizikalna optika. Valna priroda svjetlosti.Interferencija svjetlosti. Koherentni izvori i uvjeti za nastajanje svijetlih i tamnih pruga. Primjeri i zadaci.

11.

Uređaji za interferenciju; Fresnelova zrcala, tanki listići, Newtonova stakla. Pojave interferencije u prirodi. Primjeri i zadaci.