Laboratorij_vježbe iz fizike

                           

MJERNI UREĐAJ  IZVOR UREĐAJA I OPIS
pVT aparat, plinski zakoni                         

Radiona laboratorijskog pribora za vježbe iz fizike, Zagreb 

mikroskop

PZO Warszawa, Školski mikroskop, povećanje 600 x 

spektroskopi, demonstracioni Phywe
izvori svjetlosti