Nastavni materijali

interna skripta Fizika 3downloads: 117 | type: pdf | size: 12 MB
interna skripta Fizika 3
izostanci popisdownloads: 234 | type: pdf | size: 932 kB
izostancidownloads: 182 | type: doc | size: 2 MB

Izostanci sa predavanja
U prilogu je evidencija dolazaka na predavanja:
do 4 izostanka OK
�5�� izostanaka seminar sa temom iz F3
�6�� izostanaka ako ste bili bolesni donijeti ispričnicu

Studenti koji su već prije odslušali F3 (ponavljači), a imaju više izostanaka, molim da mi se jave.

opaska: na skeniranim dokumentima (koji se nalaze u nastavnim materijalima) ja slabije vidljiv broj 1 (izostanak sa posljednjeg predavanja) koji se dodaje ukupnom zbroju izostanaka.

Ako imate dodatnih pitanja dođite u vrijeme konzultacija.
U međuvremenu ( do 05. odnosno 12. veljače, a i dalje) učite, učite...
puno uspjeha, uz lijep pozdrav

izv.prof. V. Džimbeg-Malčić

4_fotoelektricni efektdownloads: 335 | type: pdf | size: 225 kB
2_3 zracenje crnog tijeladownloads: 310 | type: pdf | size: 482 kB
5_Comptonov efektdownloads: 367 | type: pdf | size: 175 kB
1_F3 programdownloads: 182 | type: pdf | size: 71 kB
Fresnelove jednadžbedownloads: 295 | type: pdf | size: 647 kB
interakcija svjetlosti i materije 2downloads: 249 | type: ppt | size: 869 kB
interakcija svjetlosti i materijedownloads: 289 | type: pdf | size: 797 kB
5_Bohrov model atomadownloads: 520 | type: pdf | size: 309 kB
1_F3 uvodno predavanjedownloads: 229 | type: pdf | size: 424 kB
10_ Fresnelove jednadžbe i polarizacijadownloads: 440 | type: pptx | size: 2 MB
9_interakcija elmag zračenja i materijedownloads: 574 | type: ppt | size: 3 MB
F3 međuispit2Bdownloads: 566 | type: pdf | size: 0 kB
F3 međuispit2Adownloads: 588 | type: pdf | size: 0 kB
8_de Broglie i el. mikroskopdownloads: 668 | type: pdf | size: 0 kB
6_Einsteinovi koeficijentidownloads: 711 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 6downloads: 936 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 5downloads: 639 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 4downloads: 631 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 3downloads: 588 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 2downloads: 1397 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 1downloads: 764 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 3downloads: 738 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 2downloads: 769 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 1downloads: 1039 | type: pdf | size: 0 kB
Uvjeti polaganja fizike_1_2_3downloads: 2483 | type: pdf | size: 0 kB
ispitni rok 14.07.09downloads: 949 | type: pdf | size: 0 kB
ispitni rok 30.06.09downloads: 767 | type: pdf | size: 0 kB
fotoefekt-PMFdownloads: 1063 | type: pdf | size: 0 kB
Fizika 3kolokvij 290108downloads: 1397 | type: pdf | size: 0 kB
F3_30.01.08downloads: 1571 | type: pdf | size: 0 kB
F3_13.02.08.downloads: 961 | type: pdf | size: 0 kB
F3_14.03.08.downloads: 1005 | type: pdf | size: 0 kB
F3_03.09.08downloads: 1066 | type: pdf | size: 0 kB