Nastavni materijali

interna skripta Fizika 3downloads: 116 | type: pdf | size: 12 MB
interna skripta Fizika 3
izostanci popisdownloads: 233 | type: pdf | size: 932 kB
izostancidownloads: 181 | type: doc | size: 2 MB

Izostanci sa predavanja
U prilogu je evidencija dolazaka na predavanja:
do 4 izostanka OK
�5�� izostanaka seminar sa temom iz F3
�6�� izostanaka ako ste bili bolesni donijeti ispričnicu

Studenti koji su već prije odslušali F3 (ponavljači), a imaju više izostanaka, molim da mi se jave.

opaska: na skeniranim dokumentima (koji se nalaze u nastavnim materijalima) ja slabije vidljiv broj 1 (izostanak sa posljednjeg predavanja) koji se dodaje ukupnom zbroju izostanaka.

Ako imate dodatnih pitanja dođite u vrijeme konzultacija.
U međuvremenu ( do 05. odnosno 12. veljače, a i dalje) učite, učite...
puno uspjeha, uz lijep pozdrav

izv.prof. V. Džimbeg-Malčić

4_fotoelektricni efektdownloads: 333 | type: pdf | size: 225 kB
2_3 zracenje crnog tijeladownloads: 309 | type: pdf | size: 482 kB
5_Comptonov efektdownloads: 366 | type: pdf | size: 175 kB
1_F3 programdownloads: 181 | type: pdf | size: 71 kB
Fresnelove jednadžbedownloads: 294 | type: pdf | size: 647 kB
interakcija svjetlosti i materije 2downloads: 248 | type: ppt | size: 869 kB
interakcija svjetlosti i materijedownloads: 288 | type: pdf | size: 797 kB
5_Bohrov model atomadownloads: 519 | type: pdf | size: 309 kB
1_F3 uvodno predavanjedownloads: 228 | type: pdf | size: 424 kB
10_ Fresnelove jednadžbe i polarizacijadownloads: 439 | type: pptx | size: 2 MB
9_interakcija elmag zračenja i materijedownloads: 573 | type: ppt | size: 3 MB
F3 međuispit2Bdownloads: 565 | type: pdf | size: 0 kB
F3 međuispit2Adownloads: 587 | type: pdf | size: 0 kB
8_de Broglie i el. mikroskopdownloads: 667 | type: pdf | size: 0 kB
6_Einsteinovi koeficijentidownloads: 710 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 6downloads: 935 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 5downloads: 638 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 4downloads: 630 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 3downloads: 587 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 2downloads: 1396 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 1downloads: 763 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 3downloads: 737 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 2downloads: 768 | type: pdf | size: 0 kB
kolokvij 1downloads: 1038 | type: pdf | size: 0 kB
Uvjeti polaganja fizike_1_2_3downloads: 2482 | type: pdf | size: 0 kB
ispitni rok 14.07.09downloads: 948 | type: pdf | size: 0 kB
ispitni rok 30.06.09downloads: 766 | type: pdf | size: 0 kB
fotoefekt-PMFdownloads: 1062 | type: pdf | size: 0 kB
Fizika 3kolokvij 290108downloads: 1396 | type: pdf | size: 0 kB
F3_30.01.08downloads: 1570 | type: pdf | size: 0 kB
F3_13.02.08.downloads: 960 | type: pdf | size: 0 kB
F3_14.03.08.downloads: 1004 | type: pdf | size: 0 kB
F3_03.09.08downloads: 1065 | type: pdf | size: 0 kB