Obavijesti

26. 10. 2011.
Za studente koji su prvi put upisali Fiziku 2 akademske godine 2010/2011 jedini uvjet da pristupe ispitu je
odrađen praktikum iz Fizike 2.

01.03.2010.
Studentima II semestra: nastava počinje 1. ožujka 2010. po rasporedu koji vrijedi za tekući tjedan; 01.03.10.-05.03.10.
VAŽNO: 
a) Studenti, koji su položili Fiziku 1, moraju ispunjavati nastavne obaveze kao i u prvom semestru; pohađanje predavanja 
i seminara (uz izradu zadataka na nastavi i kod kuće), izrada Laboratorijskih vježbi (praktikum), polaganje međuispita i 
ispita. Obavljene nastavne obaveze se boduju te se uz određeni broj bodova, određen analogno bodovima u prvom semestru, 
stječe ocjena na kraju II semestra.
b) Studenti, koji nisu položili Fiziku 1, također moraju ispunjavati nastavne obaveze kao i studenti koji su položili 
Fiziku 1, te stječu ocjenu na kraju II semestra, koja se u tom semestru ne upisuje u dokumente studenata budući 
da nije položena Fizika 1.  Nakon položene Fizike 1 upisuje se ponovno Fizika 2 i ocjena iz tog predmeta se upisuje 
na redovnom ispitnom roku. 
Ova obavijest se odnosi samo na  akademsku godinu 2009/10.
 
Za Katedru fizike u grafičkoj tehnologiji