Katarina Itrić Ivanda

dr. sc. Katarina Itrić, poslijedoktorand

Diplomirala je fiziku na PMF-u u Zagrebu.