Rezultati ispita (tablice bodova, provjere znanja)

Rezultati pismenog dijela ispita iz Fizike 3 održanog 04/09/13

1. Nika Sviben                     + dovoljan (+2)

2. Josip Norac Kevo               dovoljan (2)

3. Goran Švogor                     dovoljan (2)

4. Danijela Mikulić               - dovoljan (2)

 

Usmeni dio ispita za studente koji nemaju ispit pred povjerenstvom održat će se 05/09/13 (četvrtak) s početkom u 12 sati.


ispravak :
usmeni dio ispita pred povjerenstvom je 09/09/13 u ponedjeljak

                                                         izv.prof. V. Džimbeg-Malčić

 

 Usmeni dio ispita za studente koji imaju ispit pred povjerenstvom održat će se 09/09/13  (četvrtak) s početkom u 9 sati.

                                                               Za katedru fizike u grafičkoj tehnologiji

                                                                        Izv. prof. V. Džimbeg-Malčić


 Rezultati pismenog dijela ispita iz F3:

Rene Švigir              -vrlodobar (-4)

Magdalena Fištrek   +dobar (+3)

Marko Srednoselec  -dobar (-3)

Franka Bujas            -dobar (-3)

Sonja Lesan             +dovoljan (+2)

Matea Bačani            dovoljan (2)

Ana Žižić                  dovoljan (2)

Antonija Vuksanović  dovoljan (2)

Matija Prlić              –dovoljan(-2)

Surić Iva                  -dovoljan (-2)

Alen Gizdavčić          -dovoljan (-2)

Usmeni  dio ispita, odnosno ispiti pred povjerenstvom, održat će se u utorak (03/07/12) s početkom u 10 sati.

U zagrebu, 29/06/12

                                                                              Za Katedru fizike u grafičkoj tehnologiji

                                                                              Izv. prof. dr. sc. Vesna Džimbeg-Malčić

 


U tablicama slijedi ukupan broj bodova koji ste sakupili tijekom semestra i na 1. i 2. međuispitu.  
Studenti koji imaju dovoljan broj bodova mogu doći na upis ocjene ili mogu na usmenom (15.02., ponedjeljak u 12 sati) ili na ponovljenom pismenom ocjenu popraviti.
Studenti koji nisu položili ni 1. ni 2. međuispit polažu cijelo gradivo (6 zadataka: 3 teorija + 3 numerika) u dva dogovorena termina pismenih ispita.
Studenti koji su položili ili 1. ili 2. međuispit polažu 1. ili 2. međuispit u dva dogovorena termina.
termini pismenih ispita:
15. 02.,  ponedjeljak u 15 sati
17. 02., srijeda u 10 sati
 
Puno uspjeha u učenju!
za Katedru fizike
doc. dr. sc. Vesna Džimbeg- Malčić
 

 

Agić Ana
18A
16
_+0+5+3+_+5+4
17
Baškarad Juraj
6B
29
2+0+5+1+5+4+_
17
Birta Aleksandra
12A
41
2+0+5+0+4+4+_
15
Blašković Lucia
31A
37
4+2+5+0+1+4+_
16+68=84   dovoljan
Brubnjak Karla (F2)
0A
---------------------
0+0+0+0+0
0
Budić Dora
34A
35
2+2+5+1+1+4+5
20+69=89    dovoljan
Cvetković Ivana
---------------------
-----------------------
-----------------------
---------------------------
Čukman Igor
-------------------------
----------------------
----------------------
----------------------------
Filo Nikola
14B
24
2+1+1+5+4+2+_
15
Fuček Maja
22B
36
1+5+5+1+5+2+0
19
Horvat Alen
0B
13
2+4+0+0+4+_+5
15
Horvat Vedrana
14A
29
3+4+3+5+3+5+_
23
Imbriovčan Tamara
35B
32
5+1+5+1+5+5+_
22+67=89   dovoljan
Juričko Matija
30B
30
5+4+5+5+1+5+4
29+60=89    dovoljan
Kratina Doroteja
20B
23
0+0+5+0+2+4+4
15
Krolo Kristian
1B
 
1+0+5+0+1+0+_
7
Krstačić Sara
-----------------------
----------------------
--------------------------
-----------------------------
Krstić Marijana
9B
 
1+0+3+0+_+_
4
Kulaš Toni
4B
 
0+1+0+2+_+_
3
Markotić Danijela
16A
33
1+0+5+5+3+_+4
18
Mesić Iva
35B
41
2+2+5+5+5+0+4   (5)
23+5=28+76=104 dovoljan
Miletić Goran
---------------------
----------------
------------------------
---------------------------
Mirković Sandra
16A
22
1+1+2+0+5+5+2
16
Modrić Mara
40B
37
5+4+3+5+5+5+4    (5)
31+5=38+77=115 dobar
Mustač Sandra
22B
40
4+3+5+0+5 +4+_   (5)
21+5=26
Muža Robert
8B
25
4+1+4+0+5+4+__
18
Radić Valentina
----------------------
-----------------------
-----------------------
------------------------------
Radin Aleta
-----------------------
----------------------
-------------------------
----------------------------
Stojmilović Tomislav
----------------------
-----------------------
--------------------------
----------------------------
Zoraja Andreja (F2)
0B
--------------------
0+0+0+0+_+_
0
 

Andrijević Sandi
---------------
-----------------------
--+0+--+--
-----------------
Bukovac Ana (F2)