Vesna Džimbeg-Malčić

dr. sc. Vesna Džimbeg-Malčić, profesor

Diplomirala je fiziku na PMF-u u Zagrebu, gdje je i magistrirala na Smjeru atomske i molekularne fizike. Doktorirala je na Grafičkom fakultetu.