Katja Petric Maretić

dr. sc. Katja Petric Maretić, asistent

Diplomirala je teorijsku fiziku na PMF-u u Zagrebu.