Damir Modrić

dr. sc. Damir Modrić, docent


Diplomirao je fiziku na PMF-u u Zagrebu, gdje je i magistrirao na Smjeru atomske i molekularne fizike. Doktorirao je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.