Sudjelovanje na projektima

Na Katedri se vrše ispitivanja tiskovnih podloga i otisaka izloženih odabranim procesima degradacije optičkim metodama (spektroskopija). Mjerenjem spektara reflektancije u vidljivom i bliskom UV zračenju ispituju se promjene optičkih svojstava raznih vrsta papira izloženih ubrzanom ili prirodnom starenju.

 

Mjere se uzorci raznih vrsta papira koji se koriste u procesu tiska; nereciklirani ili laboratorijski uzorci nakon reciklacije uz kontrolirane uvjete. Mnoga ispitivanja i analize članova Katedre dio su zajedničkih djelovanja unutar sadržaja projekata Grafičkog fakulteta. Do sada su članovi Katedre sudjelovali u radu na slijedećim projektima (odabrani su projekti od 1995. godine):

 

-        Nove formulacije materijala, karakteristike otisaka i čimbenici okoliša, 2006.

-        Studij tehnoloških čimbenika grafičkog dizajna za sustavno unapređenje kvalitete, 2006.

-        Studij svojstava i formulacija papira za digitalni tisak, 2002.

-        Mehanizmi deinkinga otisaka digitalnog tiska, 2002

-        Istraživanje sustava celuloza, tiskarska boja, tekućina, 2000.- 2002.

-        Kvaliteta i estetika kartonske ambalaže, 1998.- 2000.

-        Istraživanje materijala i procesa u grafičkoj tehnologiji, 1990.-1995.

 

Rezultati rada navedenih ispitivanja izlagani su na međunarodnim skupovima ili objavljeni u znanstvenim publikacijama; popis izlaganja na Simpozijima i radova nalaze se u dijelu ove stranice koja obuhvaća životopise pojedinih djelatnika Katedre; dio: bibliografija.

 

U navedenim ispitivanjima sudjeluju i studenti u dijelovima završnih i diplomskih radova, koja izlažu (mogu izlagati) na Simpozijima u obliku Studentskih radova. Za sada je to najčešće Međunarodna konferencija tiska, dizajna i grafičke komunikacije, Blaž Baromić (International Conference on Printing, Design and Graphic Communications, Blaž Baromić).